Kontakt


Siedziba:

PolGuard Consulting Sp. z o.o.
ul. Ogórkowa 45a/10
04-998 Warszawa
tel./fax 22 893 83 29

NIP: 952-19-17-533
REGON: 015460862

 

 

Biuro regionalne:                       

PolGuard Consulting Sp. z o.o.
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Jedwabnicza 4
62 – 700 Turek
tel./fax 63 222 38 55

e-mail: biuro@polguard.pl
https://www.polguard.pl

 

Zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160260. Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest PolGuard Consulting Sp. z o.o., ul. Ogórkowa 45a/10, 04-998 Warszawa. Dane kontaktowe: PolGuard Consulting Sp. z o.o., ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek, email:poczta@polguard.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Czytaj całość.