Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest PolGuard Consulting Sp. z o.o., ul. Ogórkowa 45a/10, 04-998 Warszawa. Dane kontaktowe: PolGuard Consulting Sp. z o.o., ul. Komunalna 1C/3, 62-700 Turek, email: poczta@polguard.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji.
  3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, operatorom pocztowym oraz firmom obsługującym korespondencję.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 6 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi korespondencji, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.