Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO].
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe.
  • Dane wrażliwe.
  • Przetwarzanie danych.
  • Inspektor Ochrony Danych.
  • Certyfikacja i kodeksy branżowe.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • Podstawy prawne przetwarzania danych.
  • Zgoda na przetwarzanie danych.
  • Obowiązki informacyjne.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Obowiązki Administratora Danych:
  • Szacowanie ryzyka.
  • Polityki ochrony danych.
  • Rejestry czynności przetwarzania.
  • Dokumentacja naruszeń ochrony danych.
  • Realizacja żądań podmiotów danych.
 6. Podmioty przetwarzające.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
 8. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Omówienie wybranych decyzji Prezesa UODO.
 10. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami zapraszamy do kontaktu.

 

Prezentujemy Państwu galerie z wybranych realizowanych przez nas szkoleń.

Termin: 24.10.2017 r. przy współpracy z Turecką Izbą Gospodarczą: https://fundacjapb.pl/szkolenie-odo-do-rodo/

Termin: 17.11.2016r., w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 

Termin: 16.11.2016r., w Lesznowoli pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lesznowola.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola, napisał o nas: https://www.youtube.com/watch?v=5rYyLMlw-x8&feature=youtu.be

mzpgl

 

 

Termin: 16.01.2015r., 15.05.2015r. w Zielonej Górze, przy współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r.

Telewizja Lubuska, Program „Powiększenie”: http://www.rtvlubuska.pl/programy/powiekszenie/1812,odcinek-841

tv-lubuska-polguard

 

 

Termin: 26.05.2015r. w Warszawie, Warsaw Conference Center.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r. Wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności.

 

 

Termin: 14.12.2015r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku., przy współpracy z Fundacją ePaństwo.

Temat: Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r.

 

I … wiele innych szkoleń zamkniętych i otwartych zrealizowanych od 2003r.

 

Jeśli masz pytania, zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem

Masz pytanie ??

tel. 22 893 83 29