Witamy Państwa na stronie PolGuard Consulting Sp. z o.o.

Jesteśmy na naszym rynku pierwszą spółką, która została utworzona po to by specjalizować się w problematyce ochrony danych osobowych i do dziś jedyną, która przed rozpoczęciem działalności zarejestrowała swoje zbiory danych osobowych.

Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony danych osobowych,którego nie dotyczy powiedzenie „Szewc bez butów chodzi”.

Obecnie każda organizacja, przedsiębiorstwo, czy instytucja, w zależności od profilu prowadzonej działalności, narażona jest na wiele zagrożeń. Naruszenie bezpieczeństwa organizacji, utrata ważnych informacji lub pozyskanie ich przez konkurencję może spowodować utratę wiarygodności w oczach klientów oraz partnerów, przynieść istotne straty finansowe, a także inne niekorzystne następstwa.
Zatem skuteczny system bezpieczeństwa organizacji nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia.

Przedmiotem działalności PolGuard Consulting Sp. z o.o. jest doradztwo gospodarcze,a w szczególności:

  • konsultacje i doradztwo w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa;
  • audyty i organizacja ochrony informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie objętym przedmiotem działalności Spółki;
  • okresowa oraz stała współpraca naszych konsultantów;

Profesjonalny poziom usług PolGuard Consulting Sp. z o.o. zapewniają przede wszystkim doskonale przygotowani i doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem.. O jakości naszych usług świadczą między innymi koncesje i certyfikaty, jakimi dysponuje Spółka:

  • Koncesja MSWiA nr L-0245/03 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
  • Certyfikat o wpisaniu pod numerem 825/2 do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego;
  • Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług w ramach Programu Phare 2002 „Dostęp do Innowacyjnych Usług Doradczych”, w zakresie: Audyty i konsultacje, wdrożenia systemów ochrony danych osobowych;
  • Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, jakimi dysponują nasi konsultanci;

PolGuard Consulting Sp. z o.o. pomagając innym w zakresie ochrony danych osobowych w przeciwieństwie do innych firm tego typu nie zapomina o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych w swojej działalności, dlatego też od 14.05.2003 r. figurowaliśmy w rejestrach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli masz pytania, zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem

Masz pytanie ??

tel. 22 893 83 29