GIODO. kontrola


Jak Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie mają wykonać zalecenie Prezesa NIK i skontrolować szkoły żeby nie narazić się GIODO? Czyżby Prezes NIK powierzał Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom zadania GIODO? Szanowni Państwo od 14 marca 2017 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przesyła poniższe pismo do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w którym cyt. […]

NIK zaleca gminom kontrole w szkołach