Nasze szkolenia


Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO].
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe.
  • Dane wrażliwe.
  • Przetwarzanie danych.
  • Inspektor Ochrony Danych.
  • Certyfikacja i kodeksy branżowe.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • Podstawy prawne przetwarzania danych.
  • Zgoda na przetwarzanie danych.
  • Obowiązki informacyjne.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Obowiązki Administratora Danych:
  • Szacowanie ryzyka.
  • Polityki ochrony danych.
  • Rejestry czynności przetwarzania.
  • Dokumentacja naruszeń ochrony danych.
  • Realizacja żądań podmiotów danych.
 6. Podmioty przetwarzające.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
 8. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 10. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami zapraszamy do kontaktu.

 

Prezentujemy Państwu galerie z wybranych realizowanych przez nas szkoleń.

Termin: 24.10.2017 r. przy współpracy z Turecką Izbą Gospodarczą: https://fundacjapb.pl/szkolenie-odo-do-rodo/

Termin: 17.11.2016r., w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 

Termin: 16.11.2016r., w Lesznowoli pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lesznowola.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola, napisał o nas: https://www.youtube.com/watch?v=5rYyLMlw-x8&feature=youtu.be

mzpgl

 

 

Termin: 16.01.2015r., 15.05.2015r. w Zielonej Górze, przy współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r.

Telewizja Lubuska, Program „Powiększenie”: http://www.rtvlubuska.pl/programy/powiekszenie/1812,odcinek-841

tv-lubuska-polguard

 

 

Termin: 26.05.2015r. w Warszawie, Warsaw Conference Center.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r. Wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności.

 

 

Termin: 14.12.2015r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku., przy współpracy z Fundacją ePaństwo.

Temat: Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r.

 

I … wiele innych szkoleń zamkniętych i otwartych zrealizowanych od 2003r.