Kontakt


Zespół PolGuard www2

 

Siedziba:Pory

PolGuard Consulting Sp. z o.o.
ul. Pory 78
02-757 Warszawa
tel./fax 22 893 83 29

NIP: 952-19-17-533
REGON: 015460862

 

 

Biuro regionalne:                       

PolGuard Consulting Sp. z o.o.
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Jedwabnicza 4
62 – 700 Turek
tel./fax 63 222 38 55

e-mail: biuro@polguard.pl
http://www.polguard.pl

 

Zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160260. Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem danych jest PolGuard Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (Biuro Regionalne: ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek). Przedmiotowe dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi korespondencji. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.